Transport i DKS

I forbindelse med besøk utenfor skolen i regi av Den Kulturelle skolesekken (DKS), benytter skolene 9t2 og ordner skyss selv så langt det går. I de tilfellene det ikke er mulig å benytte 9t2, sender dere en epost til guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no så bestiller og betaler DKS buss for dere. Vi trenger da  følgende informasjon fra skolen/ trinnet:

Dato

Avgangstidspunkt

Antall elever og lærere (antall reisende per buss)

Kontaktperson med telefonnummer

Ingen skal gå glipp av DKS hendelser pga vanskeligheter med transport, men når skolene benytter 9t2 så blir det mer penger igjen til kunst- og kulturopplevelser for elevene.

Noen DKS produksjoner er utfordrende med 9t2 ordningen. Til disse produksjonene forhåndsbestiller DKS buss for skolene. For skoleåret 2018/19 er dette:

4. trinn på Ringve Museum vår 2019

6. trinn på Sverresborg Museum vår 2019

9. trinn til Falstadsenteret. Skolen tar selv kontakt og bestiller busstransport med Tide Buss. Det er kommunen som belastes transporten til Falstadsenteret, ikke skolen.

Spesifisering av transport, finnes under hver produksjon på http://trondheim.ksys.no/produksjoner