Stimuleringsmidler

På grunn av situasjonen rundt smittevern, vil det foreløpig ikke bli mulighet til å søke på stimuleringsmidler. DKS  vil komme med oppdatering rundt stimuleringsmidlene høsten 2020. Spørsmål rettes til Jorunn Dugstad pr. e-post eller tlf. 72548812

Send en kort rapport for skoleåret 2019/2020 til DKS. Frist for rapportering er 30.08.2020. Benytt link for rapport 2019/2020:

Rapport stimuleringsmiler 2019/2020