Kurs og forskningsprosjekter

Elevarrangørkurs

Til kulturombud/ lærere!

Mange skoler har grupper med elever som arrangører. Disse elevene kan bl.a. ha ansvaret for å hjelpe kulturombudet til å forberede og ta imot skolekonsertene som kommer på besøk til skolene.

Om skolen ikke har en slik gruppe fra før eller dere ønsker å lære opp nye elever, kan dere nå få et kurs i elevarrangører på deres skole. Kurset varer i ca 60-90 minutter. Skolen velger ut ca 4-6 elever til å være elevarrangør. Kurset vil ta utgangspunkt i en skolekonsert, men elevene kan også brukes som arrangører på andre hendelser. Det er opp til skolen å bestemme hvilke oppgaver elevarrangørene skal ha. Skolen og elevene vil på et slikt kurs få Kulturvert t-skjorter.

Her finner dere en sjekkliste som er fin for elevene å bruke i forkant av en DKS produksjon/ skolekonsert.

Om dere ønsker et kulturarrangørkurs, send en epost til guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no så kan vi avtale et tidspunkt som passer for din skole og elevene.

KUNST I SKOLER 2015 - 2017

er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Den Kulturelle Skolesekken og er et prosjekt om hvordan brukermedvirkning kan føre til økt bevissthet om kunstneriske prosesser og eierskap til kunsten i nye skoleanlegg. Målet med prosjektet har vært å skape grunnlagsmateriale for en god kunstplan og gi elevene gode læringsprosjekter med faglig høy kvalitet, samt innsikt og interesse for kunst og byutvikling. Økt kunnskap om kunst, sterkere involvering og å skape interesse for kunst gjennom formidling i og involvering av lokalsamfunnene, samt sterkere eierskap til kunsten har vært ønskede effektmål. Her kan du lese rapporten.

Barn møter kunst- et forskningsprosjekt fra DMMH

Hvordan opplever barnehagebarn kunst som gjøres tilgjengelig for dem ved ulike kunstinstitusjoner? Hvordan tar de til seg kunsten? Dette er spørsmålet som forskerne Jan Ketil Torgersen, Lise Hovik, Jørgen Moe og Marit Holm Hopperstad ved Dronning Mauds Minne (DMMH) ønsker å undersøke i prosjektet «Barn møter kunst». I samarbeid med Rockheim og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum vil de følge en gruppe femåringer og ansatte fra en barnehage på museumsbesøk, og samle dokumentasjoner om barnas måter å ta til seg kunsten på. Forskerne vil blant annet observere og snakke med barna. De vil også invitere barna til å fotografere ting eller steder på muséene som de fester seg ved. Målet med prosjektet er å bidra til kunnskapsutvikling og å fremme refleksjon over og utvikling av nye praksiser i barns kunstmøter – med barns perspektiver som omdreiningspunkt.

Prosjektet mottar støtte fra Kulturrådets prgram ”Barn og unge og kunst og kultur”, og ledes av Marit Holm Hopperstad. Den kulturelle barnehagesekken er med som samarbeidspartner i formidlingen fra prosjektet, og vil stå som arrangør av en fagdag for barnehageansatte om barns kunstmøter høsten 2019.