For utøvere- Innmeldinger

Innmeldinger til Trondheim kommune skoleåret 2019-2020

Frist for innmelding for produksjoner er 1. oktober 2018. Programplanlegging for neste skoleår begynner i desember 2018. Bruk innmeldingsskjema nedenfor. Velg skjema som tilhører riktig kunstuttrykk:

Film innmeldingsskjema

Kulturarv innmeldingsskjema

Kunstarter i samspill innmeldingsskjema

Litteratur innmeldingsskjema

Musikk innmeldingsskjema

Scenekunst innmeldingsskjema

Visuell kunst innmeldingsskjema

Barnehage innmeldingsskjema

Kontaktperson hos DKS:

Jorunn Dugstad

tlf. 72548812

og

Guri Krog Dodig

tlf. 72548811