Kulturell barnehagesekk

Den kulturelle barnehagesekken bidrar til fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager. Barnehagesekken har pr. i dag ingen statlige midler, men har tilskudd fra Trondheim kommune som gjør at vi kan tilby både gratis og rimelige kulturtilbud til barnehager, informasjon og faglig utvikling. Alle barnehager i Trondheim kommune inviteres til å være med i kulturombudsordningen, som er et nettverk hvor hver barnehage velger sitt kulturombud.

Kulturombudets oppgaver: ivareta behovet for kommunikasjon mellom kulturlivet og barnehagens ansatte. I noen tilfeller vil det handle om å bestille besøk på formidlingsinstitusjoner, i andre tilfeller legge til rette for besøk på enheten. Kulturombudet videreformidler også tilbud om kurs, fagdager og lignende til ansatte i barnehagen.

Kulturpass: Å delta i kulturombudsordningen krever litt ekstra innsats fra den enkelte, men kan også ses på som kompetanseheving. I tillegg får kulturombud og barnehagene to ”kulturpass” som gir rett til gratis adgang i de fleste av byens museer.  

Katalog høst 2021 Den kulturelle barnehagesekken har samlet og laget en katalog med kulturtilbud til barnehagene i Trondheim for våren 2018. Den første delen av katalogen består av gratistilbud. I den andre delen finner dere tilbud barnehagen må betale for.

Arbeidsgruppa for Den kulturelle barnehagesekken

Lerkendal

Monica Torsetnes, Midtbyen

Mariken Bruem Løvbukt, Heimdal

Peter Stokstad, Østbyen

Lise Hovik, DMMH

Kontaktperson hos DKS:

Guri Krog Dodig

tlf. 72548811

Og:

Jorunn Dugstad

tlf. 72548812