Skolen- Kulturombud

Viser til Statsministerens pressekonferanse torsdag 12. mars angående stenging av alle barnehager og skoler i hele landet. Dette betyr at alle tilbud i Den kulturelle skole- og barnehagesekken i Trondheim er foreløpig innstilt fram til og med torsdag 26. mars.

Alle grunnskolene i Trondheim kommune har hvert sitt kulturombud.

Kulturombudene har som hovedoppgave å være skolens kontaktperson for alle kulturuttrykk, være oppdaterte på DKS hendelser, spre informasjon til lærere/ elever og delta på kulturombudsmøter.

Velg din skole for spesifisert informasjon i søkefeltet og velg kalender så kommer en kronologisk oversikt fram hva skolen får i 2018/ 19. Programmet publiseres 1. juni.

Kulturombudsmøter 2019- 2020:

Torsdag 3. oktober kl 14.00 Kurs for nye kulturombud, Olavshallen

Onsdag 16. oktober kl 12.00 Rosendal Teater, forestilling og omvisning

Torsdag 21. november kl 12.00- 16.00 Falstadsenteret, DKS bestiller buss

Torsdag 30. januar kl 14.00 Sted kommer

Torsdag 23. april kl 09.00-15.00 Programslipp, sted kommer

Alle kulturombud og skoler får to Kulturpass hver. Kulturpass for skoleåret 2019-2020 vil bli utdelt på kulturombudsmøte 20. september. Passet gir gratis adgang innenfor vanlig åpningstid for 2 personer til institusjonene vi samarbeider med.

Rutiner for nye programtilbud:

Alle skoler v/ kulturombud får melding når turneen er lagt ut. I tillegg blir det sendt en påminnelse en uke før turneen begynner.