Tilbake
Skriv ut

Leselyst - Bibliotekbesøk med fortellerstund, 1. trinn

Alle førsteklassinger i Trondheim kommune får tur til nærbiblioteket. Der møter de Elna Teigen som skal fortelle om “Sjokolade-Sivert”, gutten som virkelig elsker sjokolade. Elna Teigen er utdannet barne- og ungdoms- arbeider og har arbeidet på Huseby Barnehage i 28 år. I 2017 debuterte hun som barnebokforfatter, men fortelle og formidle til unger har hun gjort i hele yrkeskarrieren. Det blir omvisning, utdeling av bibliotekkort og mulighet for boklån. Leselyst ønsker å gjøre elevene kjent med sitt lokale bibliotek, og mulighetene som finnes der.

På biblioteket får elevene eget lånekort, og de får hjelp til å låne med seg ei bok hjem. 

NB: Foreldrene må få informasjon i god tid om at de må fylle ut lånekortsøknaden elektronisk (eller på papir). 

Lånekortsøknadene må leveres sammen med klasselista seinest ei uke før besøket.


Lenke til lånekortsøknad:

https://biblioteket.trondheim.kommune.no/lanekort  


Periode:
Høst 2019, uke 42-48, Vår 2020, uke 2-9
Se turnèplan for dato og bibliotek.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • I samarbeid med: Trondheim Folkebibliotek

Om kunstner / utøver / gruppe

Alle førsteklassinger i Trondheim kommune får tur til nærbiblioteket. Der møter vi Elna Teigen som skal fortelle om “Sjokolade-Sivert”, gutten som virkelig elsker sjokolade. Elna Teigen er utdannet barne- og ungdoms- arbeider og har arbeidet på Huseby Barnehage i 25 år. I fjor debuterte hun som barnebokforfatter, men fortelle og formidle til unger har hun gjort i hele yrkeskarrieren. Det blir omvisning, utdeling av bibliotekkort og mulighet for boklån. Leselyst ønsker å gjøre elevene kjent med sitt lokale bibliotek, og mulighetene som finnes der.