Tilbake
Skriv ut

Falstadsenteret, 9. trinn

Et kulturarvtilbud for 9. trinn ved skoler i Trondheim kommune. Dagsopplegg (kl 10-14) inkluderer undervisning,, oppgaveløsning i museumsromma og besøk i Falstadskogen.

Påmelding:post@falstadsenteret.no eller tlf: 74 02 80 40

Påmeldingsfrist: 1. november

Bestilling av transport: Tide Buss AS:
Tlf: 
55 23 87 00 eller eventuelt 05505
 (NB Undervisningen starter i Falstadskoegn og bussen kjører direkte til Falstadskogen, retur til Falstadsenteret kl 10.45) Gruppestørrelse = en buss, dvs ca 40-45 elever (mindre grupper avklares med DKS før bestilling).

Lærerveiledning

Last ned:
Hefte til læreren, Falstadsenteret 2020/21
  • Falstadsenteret er et freds- og menneskerettighetssenter. Samfunnet og verden i dag er viktige tema i undervisninga. Vi legger opp til mye dialog og samarbeid både mellom elever, og mellom elever og pedagog. Vi formidler historie med utgangspunkt i enkeltmennesker som på ulike måter har opplevd krig og okkupasjon. Vi diskuterer også historiebruk, for eksempel når vi jobber med det fysiske minnestedet på senteret og i Falstadskogen.
  • Undervisninga er lagt tett opp til læreplanen i flere skolefag. Vi kommer til å snakke om både ideologier og autoritære regimer, og om okkupasjon og nazifisering av Norge under andre verdenskrig. En sentral aktivitet i undervisninga er å diskutere paralleller mellom historiske overgrep og undertrykking og utfordringer i dagens samfunn. Et viktig mål er å få elevene til å reflektere over hva de selv kan gjøre som aktive, demokratiske medborgere i samfunnet de er en del av. Opplegget tar sikte på å fremme evner som historiebevissthet, kritisk tenking, analyse og konstruksjon av narrativ, i tillegg til det mer spesifikt historiefaglige innholdet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • I samarbeid med: Falstadsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

FALSTADS HISTORIE

Falstadbygningen ble oppført i 1921 som skolehjem. I 1941 ble anlegget overtatt av den tyske okkupasjonsmakten og omgjort til ”SS Strafgefangenenlager Falstad” – den nest største fangeleiren i Norge. Omlag 4200 mennesker fra 16 land satt her i perioden 1941–45. Flertallet var norske politiske fanger. For mange fanger var Falstad en mellomstasjon til Grini eller konsentrasjonsleirer i Tyskland. I 1942 var Falstad transittleir til Auschwitz- Birkenau for norske jøder. Retterstedet Falstadskogen, som ligger en kilometer sør for Falstadbygningen, er i dag nasjonalt minne-sted og krigsgravplass. Her ble over 200 fanger henrettet i årene 1942–43. Etter frigjøringen ble Falstadbygningen brukt som tvangsarbeidsleir og fengsel under landssvikoppgjøret, før anlegget ble brukt som spesialskole i tida 1951–1992. Falstadsenteret er i dag et nasjonalt senter for krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling er senterets kjerneoppgaver.

Elevorientering

FALSTADSENTERET VÅREN 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG FOR UNGDOMSSKOLER

PRAKTISK:
 En undervisningsdag på Falstadsenteret varer fra kl 10.00 –14.00
 Max gruppestørrelse er 60 elever. Ved gruppestørrelse på 60, må elevene være inndelt i to grupper.
 Bestilling gjøres til post@falstadenteret.no
 Dagen starter med oppmøte ved monumentet i Falstadskogen
kl 10.00. Ved eventuelle avvik fra tidsplanen, vennligst gi oss beskjed
på tlf: 74 02 80 40
 Praktiske spørsmål ang. transport for DKS -skoler tas med den
enkelte kommunen.
 Elevene skal ha med mat/drikke og klær/sko tilpasset været. Det er
mulig å kjøpe kioskvarer ved Falstadsenteret. Det kan også
bestilles fellesmåltid for hele klassen, det må gjøres seinest en uke
før ankomst.
SAMARBEID OG INFORMASJON:
Det er lærerens ansvar å følge opp elevenes arbeid og oppførsel under
hele oppholdet på Falstadsenteret. Hvis det er spesiell informasjon om
elevgruppen, f.eks. elever med egne behov som må tas hensyn til, ber vi
om at skolen kontakter Falstadsenteret på forhånd for å informere pedagogen som skal undervise gruppen.