Tilbake
NTNU Vitenskapsmuseet
Skriv ut

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix, 10. trinn

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix

Om livet på jorda, evolusjon

Mennesket har til alle tider undret seg på hvordan alt henger sammen her på jorda. Hvor kommer alt levende fra? Av natur er mennesket nysgjerrig, søkende og vitebegjær. Vi har samlet og systematisert både dyr, planter og arkeologiske gjenstander. Dette har ført til ulike svar, myter og sannheter opp gjennom tidene - fra soldyrkelse, Guds skaperverk og til den viten vi har i dag om jordas geologiske prosesser og utvikling. Både tro, og vitenskapelig og teknologisk utvikling har vært med på å forme dagens samfunn.

Elevene blir tatt med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. De får et innblikk inn i den vitenskapelige verden hvor utvikling av kunnskap og vitenskapelig utstyr har avdekket forståelsen om jordas geologi og natur.

Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen – Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til? Det handler også om mangfold og bærekraftig utvikling. Hvilke utfordringer møter isbjørnen i dag?

Periode: Høst 2019 og våren 2020, unntatt ukene 44 og 45

Tidspunkter: Tirs – fred, 2-3 hendelser pr dag, kl. 9.45, 11.00 og 12.30, andre tidspunkter kan avtales.

Antall elever: 25 (maks 30)

Varighet: Formidling med oppgaver 1 - 1,5 timer

Påmelding til skoletjenesten for avtale

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Kunstnere/grupper: NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling
  • Produsent: Skoletjenesten, Utstillings- og publikumsseksjonen, NTNU Vitenskapsmuseet
  • Idé/opplegg: Solbjørg Pedersen, skoletjenesten, NTNU Vitenskapsmuseet