Tilbake
NTNU Vitenskapsmuseet
Skriv ut

Steinalder- Spor i jord, 3. trinn

Hva danner grunnlaget for det vi "vet" om forhistorisk tid? Vi studerer funn av autentiske gjenstander og helleristninger fra steinalderen i Midt-Norge. Disse gjenstandene har gitt grunnlaget for den nedskrevne historien. Men tolkning av funn og symboler kan ha flere svar. Kanskje vet vi ikke helt svarene heller.

Vi inviterer elevene med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første "trønderne"? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett ren figurativ kunst? Hvordan kan vi vite hvor gammelt det arkeologene finner er?

Vi setter fokus på elevene som forskerspirer. Gjennom oppgaver og aktiviteter får elevene innblikk i hvordan arkeologene tolker gjenstandsmaterialet og hva som skjer med gjenstandene etter at de er funnet.

Lærerveiledning

Steinalder

Mennesker i forhistorisk tid levde i et samfunn uten skriftspråk, men selv etter mange årtusen kan vi likevel lese om deres samtid ved å undersøke boplassene og gjenstandene deres.

Gjennom opplegget ”Spor i jord” blir elevene satt inn i steinalderen og bronsealderens samfunn ved formidling og aktiviteter rettet mot deres alderstrinn. De får innføring i forskjellen mellom steinalder, bronsealder og jernalder, hvilke materialer man brukte, hvordan man bodde og hvordan arkeologene jobber for å finne ut hvordan menneskene levde for så lenge siden. Elever og formidler samtaler om hvordan arkeologene jobber for å finne kulturminner fra steinalderen, hvordan man tidfester dem og hvordan vi tar vare på gjenstandene.

Elevene får nærkontakt med materialet ved å ta og føle på gjenstander. Elevene oppfordres til å løse oppgaver ved å studere gjenstandsmaterialet i utstillingen. Til slutt får elevene lage sin egen helleristning som de senere kan ta med seg hjem.

Undervisningsopplegget er tilpasset læreplanverket i Kunnskapsløftet med elementer innen samfunnsfag og kunst & håndtverk.

Skolen kan tilpasse, etter sin læreplan, om de ønsker å sende 2. eller 3.trinn til dette tilbudet. Formidlingsrunden vil tilpasses klassetrinn. Museets formidlere anbefaler produksjonen for 3.trinns elever da forståelsen for tidsbegrepet er viktig for å få fullt utbytte av formidlingsopplegget.

Periode: 5.september 2017 - februar 2018

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Kunstnere/grupper: Seksjon for formidling, NTNU Vitenskapsmuseet
  • Produsent: Skoletjenesten, Utstillings- og publikumsseksjonen, NTNU Vitenskapsmuseet
  • I samarbeid med: DKS Trondheim kommune
  • Idé/opplegg: Skoletjenesten, Seksjon for formidling, NTNU Vitenskapsmuseet