Tilbake
Skriv ut

Matkultur og historiefortelling

En unik formidlingsopplevelse utviklet av biolog Kari H. B. Andresen i
samarbeid med restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole, reiseliv
ved Thora Storm videregående skole, Den kulturelle skolesekken (DKS) Trøndelag,
DKS Trondheim og NTNU Vitenskapsmuseet.
Kari har en allsidig erfaring fra marine næringer, forskning og forvaltning. Hun er opptatt
av å spre glede, engasjement og kunnskap om marine arter, natur, miljø, mat og historie.
Dette arbeider hun med til daglig gjennom eget foretak. Se mer om dette på nettsida
www.velkommenavhavet.no.
Maten fra havet har vært en viktig ressurs helt fra de første menneskene slo seg ned langs
trøndelagskysten. Her har menneskene drevet med fiske og fangst gjennom alle tider.
Dette er en del av vår kultur.
HVORDAN HAR VÅR TRØNDERSKE MENY ENDRET SEG GJENNOM TIDENE?
I formidlingsopplegget vil elevene følge historien bak smaken fra istid til nåtid, med blikk inn i
fremtiden. Samtidig med historiefortellingen blir det servert smaksprøver av marine arter som
kan settes inn i tidsbildet. Vi smaker oss gjennom historien.
Elevene blir med på en reise tilbake i forhistorisk tid hvor vi ser på sammenhengen mellom
endringer i klima, landskap, natur og menneskekultur. Hvilke arter fantes her rett etter siste istid?
Hvordan kan vi vite noe om fangstmetoder, tilberedelse og lagring av mat?
HISTORIEN GÅR VIDERE INN I MIDDELALDEREN DA TRONDHEIM BLE ETABLERT SOM BY
Hva slags sjømat spiste de på denne tiden og hvorfor var sjømat viktig som handelsvare?
Hvordan satte sjømaten sitt preg på byen?
Elevene blir kjent med Nidarosdomen, Erkebispegården, bryggene og handelshusene langs
Kjøpmannsgata. Steder som var viktige i Trondheims by historie, både for vår kontakt med
omverdenen og for utviklingen av vår sjømatmeny. Kaupmannastretet, med sin tette
trehusbebyggelse, gir et innblikk i hvordan arbeiderne levde med sine familier.
Hvordan bodde de, og hvordan var maten deres i forhold til de rike handelsfamiliene?
Avslutningsvis vil kokken servere smaksprøver som inspirasjon til faget og samtale
om hvordan man ser for seg framtidas bruk av sjømat. Kokken vil nok også trenge
noe hjelp fra elever til enkel matlaging.

Ønske er å spre kunnskap og engasjement til barn og
unge om lokale marine råvarer og hvordan de blir
benyttet. Håpet er å få elevene til å forstå historien til
sjømaten som blir servert, både om artenes levevis og
menneskenes matkultur – «Historien bak smaken».

Det handler om grunnlaget for forvaltning, kulturover-
føring og ressursutnyttelse, og ikke minst ressursnytelse.

Vi ønsker at alle skal få en unik matopplevelse.
Produksjonen berører flere kompetansemål i læreplanen
både innenfor naturfag, geografi, historie og matfag.
Stikkord som kan nevnes er; jorda i endring, biologisk
mangfold, samfunn og mennesker i tid, matkultur,
bærekraftig utvikling, kosthold, matlaging og
smaksopplevelser.

Påmelding til skoletjenesten
Solbjorg.pedersen@ntnu.no
Mobil: 99 25 53 60
Produsent: Kari H. Bachke Andresen
kari_helene.andresen@yahoo.no
Mobil: 98 65 38 48

Målgruppe: 7. og 9.trinn, og videregående skole
Periode: ukene 11 og 12, tirsdag 10. – fredag 20. mars
(ikke mandager).
Tidspunkt: Alle dager kl. 9.30, 10.30 og 11.45
Varighet: 1t 45 min - 2 timer
Antall elever: Anbefalt 20-25 (maks 30)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune