Tilbake
Skriv ut

Samtidskunst på 60 minutter, 6. og 7. trinn

Trøndelag senter for samtidskunst og DKS inviterer påmeldingstilbud til 6. og 7. trinn: Samtidskunst på 60 minutter! Trøndelagsutstillingen 2020. 

Uke 22: mandag 25.- onsdag 27. mai 2020  Kl 09.30, 11.00 og 12.30

Hvert år viser Trøndelagsutstillingen de siste utviklingene i den norske samtidskunsten. Noen kunstopplevelser husker vi bedre enn andre. Kunst kan gjøre deg glad. Kunst kan gjøre deg nysgjerrig, gi deg inspirasjon, eller bare være irriterende! Hvorfor er det sånn?

Kunsten som lages i dag speiler i stor grad vår egen komplekse tid. Hvilke interesser vi har, hvordan samfunnet er satt sammen og hvordan den fungerer eller ikke fungerer. Kunst tar opp spørsmål rundt konflikter og globale tema, fenomener i den naturlige verden, økonomi, økologi. Kunst kan også stille spørsmål rundt identitet, kropp, seksualitet og menneskelige relasjoner.

Selve kunstens fortellermåte er også gjerne preget av samtiden. I møte med et kunstverk er det ikke alltid at kunstnerens egen fortelling om kunstverket eksisterer. Eneste kilden man har til å skape mening i sin lesning av kunsten er derfor å delta med egen og hverandres kunnskap og tolkningsevne av dagens realiteter. Trøndelagsutstillingen gir et aktuelt og informativt innblikk i dagens kunst gjennom å presentere et mangfold av kunstverk laget av et tyvetalls forskjellige kunstnere. Elevene introduseres derfor for mange forskjellige produksjonsteknikker, materialer og tilnærminger, ulike medium og uttrykk innen kunsten. Alt samlet i en og samme utstilling.

Formidlingsopplegget

Vi inviterer elevene til Trøndelag senter for samtidskunst for å se Trøndelagsutstillingen, og arbeide i grupper sammen med en kunstformidler. Formidlingsopplegget legger vekt på å styrke elevenes visuelle kompetanse og oppfordre dem til å beskrive og snakke om kunstverkene, for så å diskutere med hverandre om det de tenker rundt kunstverket og kunstnerens bruk av tematikk, materialer, og teknikker. Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet, refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen kreativ utfoldelse. De vil få mulighet til å diskutere fritt og høre medelever sine ideer om kunst - dette for å lære dem å betrakte forskjellige oppfatninger av et tema, for å danne egne meninger. Opplegget vil bidra med noen viktige begreper, tilnærminger og holdepunkter som vil være nyttige i møte med forskjellig samtidskunst.

www.trondelagsutstillingen.no

www.samtidskunst.no

#trdlsamtidskunst

@trdlsamtidskunst
@trondelagsutstilling
#trondelagsutstillingen

Tidspunkt:

Uke 22: mandag 25.- fredag 29. mai 2020  

Kl 09.30, 11.00 og 12.30


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune